Menu

Klachten

Manier indienen klacht
U kunt een klacht zowel per e-mail als telefonisch indienen. Onderaan deze pagina vindt u ons e-mailadres en telefoonnummer. Let op: Dient u een klacht in per e-mail dan krijgt u hiervan geen ontvangstbevestiging.

Klacht over een product
Mocht u niet tevreden zijn over een door ons geleverd product kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice zal u binnen uiterlijk drie dagen informeren over welke actie ondernemen dient te worden n.a.v. de klacht. Mochten wij u verzoeken om het product te retourneren, dan zullen wij binnen 7 dagen (na retour ontvangst product) u op de hoogte stellen of wij de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Mochten wij de klacht gegrond verklaren zullen wij er zorg voor dragen dat uw klacht z.s.m. verholpen wordt.

Klacht over onze dienstverlening
Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u uw klacht indienen bij onze klantenservice. Wij zullen binnen 14 dagen inhoudelijk reageren op uw klacht.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Klantenservice Barberstore.eu
Tel: 013-5811273
E-mail: [email protected]